Konkurs na Zastępcę Prezydenta rozstrzygnięty

Konkurs na Zastępcę Prezydenta rozstrzygnięty

Funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych z dniem 1 lutego 2022 roku obejmie Marcin Gołębiowski, który po latach wraca do Starachowic. Nowy zastępca prezydenta zawodowo związany był z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie kierował Centrum Promocji oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, gdzie pełni funkcję dyrektora Centrum Marketingu.

Gmina Starachowice w listopadzie ogłosiła konkurs na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta, do którego wpłynęło 7 ofert.
– Przeanalizowałem wszystkie nadesłane dokumenty, CV, listy motywacyjne i koncepcje funkcjonowania jednostek, nad którymi nadzór sprawuje zastępca prezydenta ds. społecznych. Jest to ogromny zasób pracy, ale też ogromne pole do popisu – informuje Prezydent Miasta Marek Materek. – Pan Marcin Gołębiowski do Starachowic wraca po 15 latach nieobecności. Na takich powrotach bardzo mi zależy, aby jak najwięcej młodych osób, które wyjechały ze Starachowic na studia, później rozpoczęły pracę zawodową w innych miastach do Starachowic wracały. Wybór merytoryczny, ale też przygotowanie świetne. Pan Marcin zrobił doktorat, pracował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Bardzo się cieszę, że Pan Marcin wziął udział w ogłoszonym konkursie, a następnie przyjął moją propozycję pracy na rzecz miasta.

– Wywodzę się ze Starachowic, ale tak jak wspomniałem, od 15 lat wykonywałem pracę zawodową w Lublinie i w Katowicach – informuje przyszły Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Marcin Gołębiowski – W latach 2012 -2020 kierowałem Centrum Promocji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, natomiast od 2020 roku pełniłem funkcję dyrektora Centrum Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pracowałem jako przewodniczący Zespołu ds. edukacji i szkolnictwa wyższego w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W tym samym czasie został wyznaczony jako ekspert do oceny Obszarów Strategicznych przy Strategii Miasta Lublin 2030. Widząc ogłoszenie konkursowe stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy chciałbym dać coś od siebie także mojej lokalnej społeczności i pracować na rzecz miasta Starachowice. Dlatego zdecydowałem się wystartować w konkursie. Mam nadzieję, że moje doświadczenie na polu realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł, działalność w sektorze finansów publicznych, praca na uczelniach wyższych pozwoli mi na to, aby jak najlepiej to moje doświadczenie przełożyć na grunt starachowicki i jak najlepiej służyć mojemu miastu.

Przyszły Zastępca Prezydenta od 2017 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W 2020 roku został zatrudniony jako docent w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Konstytucyjnego w Instytucie Prawa i Psychologii na Politechnice Lwowskiej na Ukrainie. Natomiast w 2012 roku uzyskał stopień naukowy magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji na UMCS w Lublinie.
W 2019 roku, pan Marcin Gołębiowski uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na WPiA UMCS w Lublinie. W 2021 roku ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zna bardzo dobrze język angielski oraz ukraiński.

Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych sprawować będzie bezpośredni nadzór nad referatami: Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta; Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych; ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz placówkami; Miejską Biblioteką Publiczną; Centrum Usług Wspólnych; Centrum Usług Społecznych; Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji; Parkiem Kultury; Spółdzielnią Socjalną ”Starachowiczanka”; Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Starachowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego “Wspólny Dom” Sp. z o.o.

Do zadań przyszłego zastępcy należeć będzie:
– nadzorowanie miejskich jednostek organizacyjnych, realizujących zadania z zakresu oświaty, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej i sportu;
– zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
– prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi; całokształt spraw związanych z rozwojem kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i promocji; utrzymanie i remonty komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych.

Źródło: Urząd Miejski w Starachowicach

Previous Betlejemskie Światełko Pokoju
Next Narkotyki podczas kontroli drogowej

Może to Ci się spodoba

Obchody Święta Konstytucji 3 maja 2022 w Starachowicach

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek Starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Ambroszczyk oraz Społeczność Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach zapraszają do udziału w Obchodach Święta Konstytucji 3 maja 2022 w Starachowicach

„Starachowianie” Teatr Muzyczny Nad Kamienną z nagrodą

„Starachowianie” Teatr Muzyczny Nad Kamienną z Honorową Odznaką Województwa Świętokrzyskiego. To wyjątkowe wyróżnienie nadawane jest przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego od 2014 roku. Honorową odznakę mogą otrzymać osoby fizyczne i prawne, jednostki

Od nocy do nocy” – wyjątkowy koncert musicalowych i filmowych przebojów

12 czerwca o godzinie 20.30 w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Starachowicach wystąpi Joanna Aleksandrowicz – aktorka i wokalistka, która stworzyła projekt „Od Nocy do Nocy” zawierający utwory z najbardziej znanych

Nowi świętokrzyscy terytorialsi złożyli uroczystą przysięgę

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Takie zobowiązanie podjęło

Teatr Piasku “Mały Książę” Tetiany Galitsyny

Teatr Piasku “Mały Książę” w wykonaniu zwyciężczyni MAM TALENT – Tetiany Galitsyny. 21 kwietnia 2022 r. o godz. 19.00 m w Parku Kultury w Starachowicach historia Małego Księcia, malowana piaskiem,

Przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie powstał hotel dla rodzin małych pacjentów

Na krakowskim Prokocimiu wybudowano pierwszy w Polsce Dom Ronalda McDonalda. Z nowoczesnego hotelu liczącego 20 pokoi będą mogli bezpłatnie korzystać rodzice i opiekunowie pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Nowoczesny obiekt pozwoli zapewnić młodym

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź